Észrevételek

Vissza a felosztáshoz...
Észrevétel
dr. Szalay Luca (ELTE Kémiai Intézet - adjunktus) - 2011-05-02 6:23
A hallgatók nem csak úgy általában „tanárnak”, készülnek, hanem angoltanárok, biológiatanárok stb. szeretnének lenni. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy az ebben a fejezetben leírtakon túl a szaktanári szerepre is lássanak különféle mintákat az egyes szaktárgyi tanítási órák megfigyelése és elemzése révén. Az alapszaknak megfelelő kísérletek, demonstrációk és prezentációk előkészítése és bemutatása, a szakköri munka megfigyelése nem elegendő. Nagyon fontos ugyanis, hogy a hallgatók lássanak jobban, ill. rosszabbul sikerült konkrét példákat a változatos oktatási és szemléltetési módszerek alkalmazására a szaktárgyaik tanítási óráin. Az ilyen hospitálásokat és az azokat követő óraelemzéseket természetesen a szakmódszertanos oktatónak kell szerveznie, ill. vezetnie.
Megjegyzés: Az alfejezet első oldalán alkalmazott számos felkiáltójel használata szakmai szövegben szokatlan. Továbbá a vitaanyag ezen része általában is alapos javításra szorul stilisztikai, helyesírási és szerkesztési szempontból.
1