Észrevételek

Vissza a felosztáshoz...
Észrevétel
Dr. Dávid Mária (EKF Eger - főiskolai tanár) - 2011-08-01 0:19
...válasz a 1. észrevételre:
Kedves Kolléga!
Nagyon köszönjük, hogy ilyen elkötelezett szakmai érdeklődéssel követte nyomon az országos vita anyagait. A javasolt korrigálásokat beépítjük a végleges szövegbe. Elnézést a nyelvi hibákért és elütésekért. A végleges anyagot nyelvi lektor elenőrzi, így vélhetően elkerüljük ezeket a bosszantó tévedéseket.
Üdvözlettel:
Dávid Mária
2
dr. Szalay Luca (ELTE Kémiai Intézet - adjunktus) - 2011-05-02 5:37
A tanári felvételi eljárásban alkalmazható módszerek nyilvánvalóan függnek a tanárképzés szerkezetétől. Ha az egyciklusú képzésben a felvételi vizsga közvetlenül az érettségit követi, akkor természetesen nem lehet olyan kérdéseket feltenni, hogy „A 10 kredites PP modul során milyen tapasztalatokat szerzett?” (14. old.: 1.4.6.). A „PP” rövidítés használata a jelentés megadása nélkül egyébként nem helyénvaló, mivel a szövegben itt először fordul elő. Továbbá ebben az esetben a jelölt pedagógiai tájékozottsága helyett csak az érdeklődéséről kérdezhető.
Fontosnak és jónak tartom azt az elképzelést, hogy egyszerű pszichológiai tesztek kitöltése helyett pedagógiai témájú írások elemzése, iskolai konfliktushelyzetek értelmezése és pedagógiai problémák felismerése lenne a felvételi eljárásban a feladat. Hangsúlyozom azonban, hogy az általánosítás, valamint a szabályszerűségek felismerésének fontos képessége mellett a differenciált gondolkodás és kiegyensúlyozott véleményalkotás képességének fejlettségét is vizsgálni szükséges. Fel kell tehát mérni, hogy a jelölt az egyes helyzetekben csak az előre betanult általános sémák mentén formál-e véleményt, vagy pedig megpróbál a részletekről is információkat szerezni és ennek alapján több oldalról is megvizsgálni egy kérdést. Például az 1.4.1. részben egyszerűen felmentő oknak tartja-e a szegénységet minden kötelességmulasztás esetében, vagy belátja, hogy minden egyes konkrét személy és helyzet megítélése nagyon körültekintő mérlegelést igényel.
Fontosnak és jónak tartom az egészségügyi alkalmasságról szóló igazolás szükségességét is.
A 15. old. utolsó bekezdésében a „mestertanár képzés” kifejezés helyett a „tanári mesterképzés’-t kell használni, mivel az előbbi a tervezett tanári életpályamodell utolsó szakaszára utal.
Sajnos ebben az alfejezetben is akadnak apróbb hibák, pl. az 5. oldalon az 1.4.2. részben szóismétlés és szóközhiányok, ill. az 1. mintahelyzet leírásának utolsó előtti sorában a „bebőlük” helyesen „belőlük” lenne.
1