Észrevételek

Vissza a felosztáshoz...
Észrevétel
dr. Szalay Luca (ELTE Kémiai Intézet - adjunktus) - 2011-05-02 14:51
A portfólió értékelése kapcsán a tanárjelölt szaktárgyi oktatási munkája színvonalának megítéléséhez a mentornak célszerű bevonnia az illetékes szakmódszertanos oktatót is.

A 2.5.5. ponthoz (32. old. 1. bek.) javaslom a tanárjelölt bemutató óráján részt vevő egyetemi oktató(k), ill vezetőtanárok értékelésének figyelembevételét is.

A 38. oldalon a az 5. (mester tanár) szint leírása hiányzik.
2
Dr. Ambrus Gabriella (ELTE Matematikatanítási és Módszertani Központ - adjunktus) - 2011-03-20 16:33
Átolvasva a vitaanyagot az értékelés nehéz feladatánál a sokoldalú alapos vizsgálaton kívül hasonlóan fontosnak tartanám az értékelés folyamatának egyszerű, áttekinthető voltát valamint a kivitelezhetőség szempontjait is.

A sokoldalúságnál a szakemberek és nem szakemberek (iskolai vezetők, szakos és nem szakos kollégák, szakmódszertanos szakember, szülők, tanulók...) bevonását adott szempontok alapján történő értékelésbe- több esetben is-külön kiemelném.

A sokoldalúság a jelölt megnyilatkozásaiban is kell, hogy érvényesüljön. Ennek alapján
- szakóra, szaktárgyi de nem órai foglalkozás, nem szaktárgyi foglalkozás tartása valamint az ehhez készült, felhasznált és ennek során keletkezett dokumentumok összegyűjtése és elemzése (szempontok szerint, tanórákhoz ld. Pl. 2.5.4.) . (A látogatott szakórák időbeli elosztását is előre valamennyire tervezni kell, a fejlődés vizsgálatához.)
-szakmai továbbképzés(ek) felsorolása értékelése (szempontrendszer alapján)
-Rövid esszé eddigi tanári működéséről (megadott szempontok alapján és még amit ezenkívűl fontosnak tart elmondani),- adott terjedelemkorlátokkal-,
például mindenképpen kell, hogy szerepeljen.
1